Projekt TRIANGEL

  • Triangel je projekt uzavretý v roku 2001 medzi SOUE Prešov, Zsespol skol Polianec (Poľsko) a Kenteq (Holandsko). Cieľom projektu pri jeho začiatku bolo pomôcť poľskej strane pri príprave odborníkov v elektrotechnike s možnosťou vykonávať nedzinárodné skúšky. V prvej etape projektu sme pre poľskú stranu v priestoroch skúšobného centra pripravili učiteľov na medzinárodné skúšky a ich samotnú realizáciu. Tiež sme pripravovali poľských študentov. V ďalšej etape projektu sme pomáhali zriadiť skúšobné centrum na poľskej škole. V súčasnosti sa pravidelne zúčastňujeme skúšok a dohliadame na ich vysokú odbornú a riadiacu činnosť.