Publikované:
15. 2. 2024 prebehlo na našej škole školské kolo SOČ v odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika. Žiaci úspešne predviedli ako sa dajú nadobudnuté teoretické vedomosti získané štúdiom na našej škole skĺbiť s praktickou zručnosťou. Veľmi oceňujeme, že prácam venovali svoj čas a úsilie. Na 1. mieste sa umiestnili žiaci 3. A triedy odboru mechanik mechatronik Jakub Pinka a Šimon Petruš s prácou Four-legged spider, na 2. mieste žiak 3. E triedy Tomáš Holoďák, študijný odbor mechanik elektrotechnik s prácou Zosilňovač The Leach Amp 200W.
Blahoželáme a ďakujeme za vzornú prezentáciu prác.