Publikované:

Dňa 14. 6. 2022 sa uskutočnila súťaž v strojníctve. Žiaci 3. ročníka odboru mechanik mechatronik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení odpovedali na 20 otázok, ktoré pozostávali z dôležitých oblastí strojárstva, ktoré žiaci nadobudli počas štúdia. Hlavnou náplňou predmetu strojníctvo je poznať jednotlivé strojové súčiastky, stroje a zariadenia využívajúce sa v strojárskej praxi.

Súťaže sa zúčastnili žiaci z 3.B a 3.E triedy. Víťazom sa stal Matej Michalík z 3.B, na 2. mieste sa umiestnila Ivana Mačová z 3.E a o 3. miesto sa podelili žiaci Tomáš Jasenčák (3.B) a Jerguš Kovaľ (3.E). Zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!