Publikované:
13. 6. 2023 naše kolegyne Ing. Vitikáč Batešková, PhD. a Ing. Kubicová zorganizovali súťaž v technickom kreslení. Chlapci si zmerali svoje sily, vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas 1. ročníka z predmetu technické kreslenie. Hlavným cieľom súťaže bolo umožniť žiakom prezentovať svoje odborné vedomosti, porovnať navzájom svoje vedomosti, zlepšiť svoje zručnosti, podporiť pozitívny vzťah k technickému kresleniu, vytrvalosť a súťaživosť.
Súťažilo 15 žiakov zo študijných odborov mechanik mechatronik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Hodnotila sa presnosť, úplnosť. Na základe dosiahnutých výsledkov bolo stanovené poradie:
1. miesto – Maroš Baran z 1. C,
2. miesto – Simeon Andraščík z 1. C,
3. miesto – Matúš Peregrin z 1. A triedy.
Naše poďakovanie patrí p. Hozzovej👍 za finančný príspevok a firme GOHR👍 – náš partner v duálnom vzdelávaní – za hodnotné vecné ceny pre víťazov, vďaka ktorým mala táto súťaž ozaj profesionálnu úroveň.
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!