Publikované:

V rámci Týždňa vedy a techniky sme zorganizovali workshop pre základné školy. Cieľom workshopu bolo ukázať žiakom základných škôl vybavenie pracoviska odborného výcviku a proces vyučovania na našej škole.  

V elektrodielni žiaci ZŠ si mali možnosť pozrieť učebné pomôcky na zabezpečovacie a kamerové systémy, pozorovali našich žiakov pri montáži prvkov bytovej elektroinštalácie.

V učebni programovania si pozreli simulovanie výroby rotačnej súčiastky v programe NX CAM, ukážku programovania priemyselného robota, PLC automatu – riešili úlohu dekodéra križovatky. Oboznámili sa s tvorbou programov pre CNC sústruženie podľa výkresovej dokumentácie a simuláciu programu pri vytváraní tvaru obrobku.

Žiaci tak mali možnosť nielen vidieť, čo ich čaká počas štúdia, ale mohli si aj prakticky vyskúšať merania na prístrojoch a zariadeniach, grafické programy v jednotlivých študijných odboroch.