Publikované:

3. 3. 2021 sa uskutočnilo školské kolo 43. ročníka SOČ, a to dištančnou formou prostredníctvom Google Meet.

V tomto školskom roku súťažilo 12 žiakov 4. ročníka  a 1 žiak 1. ročníka s  prácami v 5 súťažných odboroch SOČ so zameraním na strojárstvo, stavebníctvo, informatiku, elektrotechniku a teóriu kultúry a umenia. Súťažiaci odprezentovali svoje práce a zároveň predviedli praktické ukážky. Komisia posunula do krajského kola jednu z prác.

Úspešnej riešiteľke SOČ gratulujeme a držíme palce na krajskom kole!

Výsledková listina: Vysledkova_listina_skolske_kolo_2020_2021.pdf