Publikované:
Školský parlament si pre žiakov našej školy pripravil predaj vianočného punču a koláčikov, ktoré napiekli nielen členovia parlamentu, ale aj učitelia, za čo im patrí veľká vďaka👍.
Výťažok z predaja použijeme na zariadenie študovne na našej škole, ktorá bude slúžiť všetkým nám😀.
Ak ste nestihli dnes, neobávajte sa, akcia sa zopakuje aj budúci týždeň v rovnakých časoch – o 7:00, 10:30 a 12:25 hod.
Rovnako sa chceme poďakovať aj tým žiakom, ktorí nám spríjemnili tento deň živou hudbou🎷🎻🪗.