Publikované:

Zástupcami do Rady školy za rodičov sa stali: Dušan Dvorský –55 hlasov, Mgr. Peter Javorský – 72 hlasov, Bc. Štefan Kondis – 51 hlasov.