Publikované:
 • roky štúdia na našej škole: 2003 – 2008

  študijný odbor: 2675 4 elektrotechnika   

   

  Aké je Vaše súčasné profesionálne pôsobenie?

  Inšpektor elektrických zariadení na Technickej Inšpekcii a.s.

  Predseda regionálnej odbočky Slovenského elektrotechnického zväzu SEZ-KES

  Člen národnej technickej komisie TK 43 – Elektroenergetika na ÚNMS 

   

  Ako si spomínate na štúdium na našej škole, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

  Spomienky ako také sú vždy zväčša milé a úsmevné, tak je to aj v prípade môjho štúdia a spomienok s ním súvisiacich napriek tomu, že ako žiaksom nechcel „robiť s elektrinou“.

   

  Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným žiakom našej školy?

  Aby našli po škole prácu, ktorá ich baví a aby vnímali pedagógov ako tých, ktorí im chcú ukázať smer možných pracovných príležitosti a sebarealizácie.

   

  Aký najväčší úspech ste zatiaľ vo svojej práci dosiahli?

  Ešte žiaden, na svojich pracovných úspechoch zatiaľ pracujem.