Publikované:

Roky štúdia na našej škole:      1981 – 1984

Učebný odbor:                           strojný mechanik

 

Aké je Vaše súčasné profesionálne pôsobenie?

Výrobné inžinierstvo – výskumný a pedagogický pracovník univerzity.

 

Ako si spomínate na štúdium na našej škole, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

Najlepší učitelia pre reálny život boli tí, ktorí boli prísni a zároveň féroví. Rozumeli reálnemu životu, nikdy nám neodpustili povinnosti, ale správali sa k nám ako k mladším kolegom.

 

Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným žiakom našej školy?

Mať otvorené srdce, oči a myseľ. Srdce pre všetkých, ktorí nás potrebujú, ale nezneužívajú našu dobrú vôľu, oči pre všetko vôkol nás, aby sme pekné zveľaďovali a nepekné skrášľovali a myseľ, aby sme dokázali nachádzať nové cesty pre napĺňanie toho popísaného predtým.

 

Aký najväčší úspech ste zatiaľ vo svojej práci dosiahli?

Dokážem používať otvorenú myseľ, ako ma to naučila moja rodina a škola, mám možnosť pracovať na vzdelávaní mladých ľudí a zdieľať s nimi navzájom myšlienky, názory a skúsenosti a môžem byť prospešný spoločnosti aj výsledkami svojej výskumnej a vývojovej práce.