Publikované:

19. 4. 2023 sa jedna trieda z každého ročníka zapojila do celodenného vysielania pre všetkých žiakov, učiteľov a rodičov o internetovej bezpečnosti – prevencia rizík, mediálna výchova, porozumenie internetovým trendom a mnoho iného :). Žiaci formou krátkych online úloh cez QR kód odpovedaním na otázky si vyskúšali kritické myslenie, mäkké zručnosti (soft skills). Do online chatu mohli písať svoje pripomienky, argumenty, či skúsenosti s kyberšikanou. Zúčastneným školám budú zaslané všetky materiály prezentované na streame.Ďakujeme Mgr. Vaníkovej za zapojenie žiakov do tohto programu.