Publikované:

Majster odbornej výchovy Mgr. Ing. Sokolovský sa so žiakmi Matejom Poráčom a Jaroslavom Spišákom z 3. B triedy zúčastnili v Trnave súťaže Mladý mechatronik. Úloha nebola jednoduchá – súťažilo sa vo vytvorení mechatronického systému riadeného PLC. Mechatronický systém pozostával z elektropneumatiky, pneumatiky, rôznych druhov snímačov a dopravníka. Žiaci mali zostaviť model, zapojiť snímače, pohony, pneumatickú časť a PLC, vytvoriť program.

Z 15 súťažiacich tímov sme obsadili 5. miesto.

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!