Publikované:

Jedinečný projekt Energocraft prišiel do svojho finále. Do súťaže sa zapojilo neuveriteľných 375 tímov žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Od decembra 2021 stavali v hre Minecraft modely troch nízko emisných elektrární – jadrovú, veternú a vodnú. Zapojené stavby boli hodnotené nielen na základe ich vzhľadu, porota posudzovala aj ich vnútornú konštrukciu a funkčnosť. Náš žiak Lukáš Pavlík postavil sám prepracovanú jadrovú elektráreň s detailným reaktorom, zavážacím strojom a bazénom vyhoretého paliva. Získal 2. miesto, poukážku a výlet do Energolandu pre celú triedu. Na projekte začal pracovať ešte koncom decembra minulého roku a strávil v hre 130 hodín.

9. 5. 2022 sa 3.D trieda vďaka Lukášovi zúčastnila zaujímavej interaktívnej exkurzie do Energolandu  – informačného centra o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne.

Lukáš, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!