Publikované:

Nádej nájdená v utrpení… týmito slovami sa začínala interaktívna výstava venovaná obetiam a preživším komunizmu na Slovensku. Nový pohľad na túto tému získala 2. D trieda, ktorá sa 10. 5. 2022 zúčastnila tejto výstavy spojenej s workshopom a návštevou samizdatovej knižnice v Múzeu obetiam komunizmu.