Publikované:

Dezinformácie a klamlivé informácie sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho online prostredia, a to môže mať vážne dôsledky na našu spoločnosť. V boji proti tejto hrozbe sa však objavujú nové iniciatívy, ktoré sa snažia posilniť kritické myslenie a schopnosť rozpoznať pravdivé informácie od klamlivých.

V apríli 2024 sme našej škole mali výnimočnú príležitosť zúčastniť sa interaktívneho workshopu s názvom Ako nepodľahnúť dezinformáciám. Tento inovatívny workshop bol realizovaný digitálnou koordinátorkou Mgr. Priščákovou a školským psychológom Mgr. Lavríkom. Pre žiakov 2. a 3. ročníka bola pripravená špeciálna aktivita – interaktívny kvíz zameraný na testovanie schopností žiakov rozpoznať a vyvrátiť falošné informácie a zároveň im poskytol užitočné techniky, ako sa vyhnúť podvodom a manipuláciám na internete. Jeho cieľom bolo posilniť schopnosti žiakov odolávať klamlivým informáciám a dezinformáciám, ktoré sa v dnešnej digitálnej dobe šíria rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Žiaci mali možnosť aktívne sa zapojiť do interaktívneho kvízu, ktorý im pomohol porozumieť technikám, ako sa vyhnúť podvodom a manipulácii na internete.

Tento workshop poskytol našim žiakom cenné nástroje a zručnosti na to, aby stali informovanými a zodpovednými „spotrebiteľmi“ informácií v digitálnom svete. Veríme, že skúsenosti, ktoré získali, im pomôžu v ich osobnom, ale aj profesijnom živote.