Publikované:

26. 3. 2024 sa naši žiaci študijného odboru mechanik elektrotechnik zúčastnili školenia zameraného na systém inteligentných elektroinštalácií TapHome. Školenie, ktorého cieľom bolo poskytnúť žiakom informácie o tejto inovatívnej technológií, viedol odborník v oblasti inteligentných inštalácií – p. Jozef Šoltýs.

Táto iniciatíva priniesla žiakom nielen teoretické znalosti, ale aj praktické skúsenosti, ktoré sú nevyhnutné pre ich budúcu kariéru v elektrotechnickom odvetví. Systém TapHome predstavuje moderný prístup k riadeniu elektroinštalácií v domácnostiach a komerčných budovách, a preto je dôležité, aby budúci odborníci v tejto oblasti získali pohľad na jeho funkcie a možnosti.

Toto školenie nám pripomenulo dôležitosť vzdelávania a odborného rozvoja v rámci elektrotechnického rozvoja.