Publikované:
Firmy Magna PT s. r. o. a Marelli Kechnec Slovakia, s. r. o. v priemyselnom parku Kechnec otvorili dvere pre našich žiakov a ponúkli im zaujímavý pohľad na pracovnom trhu.
Žiaci 2. A a 3. A triedy študijného odboru mechanik mechatronik boli priamo konfrontovaní v praxi s odborom, ktorý študujú. 38 žiakov našej školy si detailne prešlo vo firme Magna PT odborným výkladom troch rôznych druhov výroby ozubených kolies pre dvojstupňové prevodovky vozidiel BMW, Fiat, Jeep a Renault.
Spoločnosť Marelli Kechnec Slovakia predstavila našim žiakom ešte širšie spektrum možností – okrem divízie Powertrain, ktorá sa zaoberá plne a poloautomatizovanou výrobnou linkou pre elektronické škrtiace klapky, mali možnosť vidieť aj divíziu Elektronické systémy. Tá sa špecializuje na detailnú výrobu prístrojových dosiek a palubných počítačov pre vozidlá Fiat, Porsche, Jeep, Peugeot.
Je povzbudzujúce, že tieto firmy prejavili záujem nielen o našich absolventov, ale aj o perspektívnu spoluprácu s našou školou. Táto iniciatíva nielenže pomáha našim žiakom lepšie sa pripraviť na ich budúcu kariéru, ale aj posilňuje väzby medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi v našom regióne.