Publikované:

Dňa 3. 5. 2022 pripravili žiaci II. E a III. F pre svojich spolužiakov Čitateľský maratón. Podujatie začalo rozhlasovým vysielaním a čítaním ukážky z vlastnej tvorby žiaka, ktorý sa venuje fantasy literatúre. Žiaci 3. B si čítali krátke detektívne príbehy, žiaci 2. D riešili literárny a historický kvíz, vo IV. F pracovali so zaujímavými anglickými textami a riešili úlohy na porozumenie. Niektorí sa predstavili v maskách literárnych postáv, zavítali k nám Scherlock Holmes s doktorom Watsonom, Charles Dickens, dokonca aj Gregor Samsa alias chrobák z poviedky Franza Kafku či Jánošík so svojou Aničkou. Iní vylúštili  literárne rébusy a predstavili 3D modely vlastnoručne zhotovených kníh. Na záver boli tí najaktívnejší odmenení  vecnými cenami. Ďakujeme za netradičné zážitky!