Publikované:

Klimatické zmeny, uhlíkové stopy, obnoviteľné zdroje…čo nás čaká a čomu môžeme predísť osobným prínosom, aj o tom bola naša aktivita zvýšiť povedomie u našich žiakov.