Publikované:
  1. 4. 2024 sa žiaci 1.A triedy so školským podporným tímom zúčastnili podujatia Digital Youth Forum, ktoré bolo zamerané na bezpečné, kreatívne a najmä pozitívne využívanie digitálnych technológií. Kombinácia zaujímavých prednášok, diskusií, hudobného vystúpenia a možnosti vyskúšať si moderné technológie, povzbudili žiakov, aby využívali tieto technológie rozumne a bezpečne. Aj týmto spôsobom rozvíjame v škole u našich žiakov digitálne kompetencie a plánujeme aj naďalej pokračovať v podobných iniciatívach.