Publikované:

Naši telocvikári absolvovali so žiakmi 2. ročníka plavecký výcvik. Žiaci sa učili o dýchaní vo vode, splývaní a rôznych technikách plávania,  zlepšovali svoje plavecké zručnosti a učili sa správnu techniku plaveckých štýlov. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť z pohybu vo vode. Výcvik bol príjemným oživením školských dní.

Poďakovanie za trpezlivosť patrí učiteľom – telocvikárom a inštruktorom.