Publikované:

11. mája sa športovalo medzi futsalovými bránkami. Turnaj dekana Fakulty výrobných technológií v Prešove hostil svoj 7. ročník, ktorého sa zúčastnili aj chlapci z našej školy. Spomedzi 16 družstiev sme sa umiestnili na peknom 2. mieste. Navyše žiak Marcel Kubuš zo 4. F triedy sa stal najlepším strelcom turnaja.

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.