Publikované:
Dňa 15. 3. 2024 sa vo vzdelávacom stredisku automobilky KIA v Gbeľanoch uskutočnila súťaž Strieborný piest pod záštitou Štátneho inštitútu vzdelávania a firmy SMC. Strieborný piest SMC je medzinárodná súťaž určená pre študentov stredných škôl na tému priemyselnej automatizácie.
Cieľom Strieborného piestu SMC je podpora výuky priemyselnej automatizácie, súťažnou formou študentov motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu aj nad rámec školských osnov a dať im možnosť porovnať svoje vedomosti a skúsenosti v tvrdej konkurencii stredných škôl z Čiech a zo Slovenska.
V slovenskom kole súťažilo 26 tímov. Naša škola mala obsadené 2 tímy pod vedením Ing. Mgr. Ota Sokolovského. Žiaci zo 4. B triedy (študijný odbor mechanik mechatronik) Matej Poráč a Jaroslav Spišák sa umiestnili na fantastickom 1. mieste s náskokom takmer 100 bodov pred druhým v poradí. Žiaci nášho 2. tímu Jakub Straka, Peter Gladiš a Dávid Baran sa umiestnili na peknom 15. mieste – veríme, že o rok budú takí úspešní ako naši štvrtáci.
Blahoželáme k fantastickému úspechu žiakov!👏 Vynikajúce umiestnenie žiakov je dôkazom ich talentu, tvrdej práce a zručností v oblasti priemyselnej automatizácie. Tento druh podujatia nielenže poskytuje im príležitosť uplatniť svoje vedomosti, ale aj ich motivuje k ďalšiemu vzdelávaniu a zlepšovaniu sa. Je skvelé vidieť, že naša škola má talentovaných a nadaných žiakov!