Publikované:
19. 3. 2024 sa konala slávnostná udalosť v budove NR SR v Bratislave, kde náš úspešný maturant Matej Palša prevzal certifikát a odznak zo zlatej úrovne prestížneho programu DofE (Duke of Edinburgh´s International Award).
Matej sa rozhodol v maturitnom ročníku stať sa súčasťou programu a vybral sa tou naj náročnejšou cestou – prihlásil sa rovno na zlatú úroveň. Jeho prístup k programu DofE bol založený na ambíciách a jasných cieľoch, ktoré si stanovil vo všetkých troch kategóriách: šport, talent a dobrovoľníctvo.
V oblasti športu si Matej stanovil ambiciózne ciele, aby zdokonalil svoje fyzické schopnosti a vytrvalosť. Jeho tréningový plán zahŕňal zdokonalenie techniky v sumo mŕtvom ťahu, posilnenie svalov s vlastnou váhou a naučenie sa pokročilých cvikov ako je Muscle up. Jeho pravidelná snaha a odhodlanie v tomto smere svedčia o jeho disciplíne a vytrvalosti.
V oblasti talentu sa Matej rozhodol pre hlbšie štúdium elektronickej hudby. Jeho cieľom je zdokonaliť sa v skladaní a mixovaní hudby, čo sa stáva jeho vášňou a zároveň aj zábavným spôsobom sebarealizácie.
V oblasti dobrovoľníctva využil svoje schopnosti a znalosti na pomoc iným. Jeho trénerstvo a pomoc pri zostavovaní tréningových plánov pre jeho kamarátku sú príkladom jeho ochoty a schopnosti pomáhať ďalším dosiahnuť svoje ciele.
Jeho účasť na rezidenčnom projekte v obci Tulčík je príkladom jeho schopnosti pracovať v tíme, adaptovať sa na nové prostredie a získať nové skúsenosti a vzťahy.
Matej je príkladom toho, ako odhodlanie, cieľavedomosť a zanietenie môžu viesť k osobnému rastu a úspechu. Jeho príbeh je inšpiráciou pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa snažia dosiahnuť svoje ciele a snívať o väčšom úspechu vo svojom živote.
Srdečne blahoželáme!