Publikované:
Dňa 10. 11. 2023 sa v košickom obchodnom centre Optima uskutočnila výstava a prezentácie najnovších technológií a trendov v oblasti informačných a komunikačných technológií s názvom IT SHOW 2023 pod záštitou popredného predajcu týchto technológií – firmy Datacomp Slovensko. Akcie sa zúčastnili naši žiaci 1. a 2. ročníka zo študijných odborov mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik, ktorí si prezreli stánky vystavovateľov s počítačmi, virtuálnou realitou a hernými zariadeniami. Najviac ich zaujal simulátor automobilových pretekov, ale aj programové riešenia tvorby virtuálnej reality, ktorá bude onedlho súčasťou štúdia na našej škole.
Prezentácií sa zúčastnili učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy, ktorí si nesú domov množstvo nápadov👍 pre budúce inovácie vyučovacieho procesu aj na našej škole.