Publikované:
Škola pre tvoju budúcnosť bola hlavnou myšlienkou Dňa vedy a techniky, ktorý sa uskutočnil 8. 11. 2023 v priestoroch našej školy. Prehliadku organizovali učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy pre žiakov 1. a 2. ročníka.
Cieľom tejto akcie bolo zlepšiť vnímanie a motiváciu žiakov učiť sa od začiatku štúdia a spopularizovať technické predmety. Na teoretickom vyučovaní si žiaci mohli prakticky vyskúšať nastavenie CISCO sietí, modelovanie súčiastok 3D CAD Solid Edge, virtuálnu realitu, drony, automatizáciu a riadenie, elektrické obvody, stroje a prístroje. Oboznámili sa s fotovoltikou, mechatronikou a metrológiou, programovaním v riadiacom systéme Sinumerik Operate a 3D tlačou.
Na odbornom výcviku žiaci funkčne videli prepojenie teórie s praxou. Prakticky sa oboznámili s optickými sieťami, elektroinštaláciou, programovaním na CNC strojoch a programovaním PLC.
Do ukážok sa zapojili aj naši víťazi súťaže vo virtuálnej realite v rámci projektu #DiGiS . Žiaci sa presvedčili o tom, že usilovnosť, kreativita a pracovitosť prináša dobré výsledky a spokojnosť.
Sme presvedčení, že tento deň bol pre všetkých žiakov obohatením a správnou motiváciou ako dať štúdiu pridanú hodnotu.
Za túto vydarenú akciu patrí poďakovanie všetkým zúčastneným.👍