Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení žiadaný na trhu práce