Publikované:
Rozvíjať mäkké zručnosti – kreativita, tímová práca – môžu naši žiaci na hodine náboženskej či etickej výchovy. V tomto týždni mali možnosť pripomenúť si tradície fašiangov, vyrobiť prekvapenie na sv. Valentína alebo sa oboznámiť s výchovou k manželstvu a rodičovstvu. Národný týždeň manželstva, ktorý práve prebieha, je prepojením týchto sviatkov, ktoré hovoria o vzájomnej láske a úcte, o pôste duchovnom i telesnom. Čo môže byť vitamínom pre vitálny vzťah? Napr. drobné, no každodenné vzájomné ocenenie, chvíle spoločnej zábavy alebo odhodlanie robiť to, čo druhému prináša potešenie a komunikuje lásku….učme sa tomu doma i v škole!