Publikované:

Aby boli žiaci odolnejší voči pôsobeniu falošných správ, ktoré sa šíria hlavne cez sociálne médiá, treba v škole neustále rozvíjať mediálnu gramotnosť. Preto naši kolegovia Mgr. Priščáková a Mgr. Lavrík sa 5. 2. 2024 zúčastnili interaktívneho workshopu k rozpoznávaniu dezinformácií. Získané informácie odovzdajú nielen žiakom, ale aj kolegom.