Publikované:

Svetová banka spolu s partnermi Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (Slovakia Catching-up Regions – SK CuRI) 6. 2. 2024 v Bratislave v priestoroch hotela Lindner zorganizovala konferenciu s názvom Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov: Príspevok CuRI . Cieľom bolo priblížiť a zhodnotiť výsledky v oblasti stredného odborného školstva počas celej doby iniciatívy na Slovensku (2018 – 2023), vďaka ktorej sa do stredného školstva doposiaľ investovalo už takmer 110 mil. eur.

Na tomto podujatí sa prezentovala aj naša škola, ktorá bola podporená v rámci Iniciatívy. Poukázali sme na progres, kam sme sa posunuli – zrekonštruovala sa vyše 50-ročná hala praktického vyučovania, vytvoril sa komplex s teoretickými a praktickými učebňami prepojený s prezentačným zázemím, šatňami, hygienickými a skladovými priestormi, vstupy do budovy sú bezbariérové, súčasťou je aj kvalitné materiálno-technické vybavenie priestorov.

Tešíme sa, že vďaka projektu sa škola posunula na vyššiu úroveň a stane sa tak príťažlivejšou pre žiakov základných škôl.