Publikované:
Stav duševného zdravia našej mládeže na Slovensku je alarmujúci a súčasnému rezortnému nastaveniu nedostatočný. V súčasnosti niektoré udalosti v spoločnosti v zahraničí a aj na Slovensku poukazujú na zvyšujúcu sa radikalizáciu mládeže.
Projekt s názvom Nevypočutý je novým projektom IPčka (Internetovej poradne pre mladých) a pracuje s frustráciou a nevypočutím našej mládeže.
Kampaňové nálepky NEVYPOČUTÝ odkazujú na webovú podstránku www.ipcko.sk/nevypocuty, kde môžu mladí ľudia zanechať textový alebo hlasový odkaz, na ktorý budú psychológovia a psychologičky odpovedať každý štvrtok na live streame na Twitchi. Podstránka taktiež obsahuje informácie o možnostiach a pomoci IPčka.
Naša škola sa zaradila okrem Koalície škôl za duševné zdravie (pod vedením Ligy za duševné zdravie) aj do tejto kampane a v spoločných priestoroch školy sú umiestnené nálepky, ktoré s frustráciou našich žiakov môžu pomôcť. Dôležité je, aby naše deti neostávali so svojimi problémami sami, čo si uvedomujeme aj na Spojenej škole.