Publikované:
Dňa 26. 4. 2023 naši štvrtáci absolvovali záverečnú skúšku pre získanie medzinárodného certifikátu pre pokročilých správcov počítačových sietí CCNA3 Enterprise Networking, Security, and Automation. Najprv absolvovali online test, pozostávajúci z otázok manažovania stredných a veľkých sietí a zabezpečenia ochrany týchto sietí. Následne na nich čakala praktická úloha simulácie pripojenia koncových používateľov na poskytovateľa služieb internetu, kde museli nastaviť sieťové zariadenia, zabezpečiť rýchle a bezpečné pripojenia koncových používateľov na internet a vyriešiť simulovaný problém s nefunkčným pripojením jednej z koncových sietí.
Tri hodiny sústredenej práce znamenalo pre úspešných riešiteľov zavŕšenie cetrtifikácie CCNA (Cisco cetrificated Networkong Academy je akadémia pod patronátom svetovej špičky vo vývoji a výrobe sieťových zariadení).
Úspešným absolventom blahoželáme a veríme, že svoje vedomosti a zručnosti uplatnia vo veľkom svete dátových a komunikačných sietí.