Publikované:
22. 6. 2023 sa žiaci 3.B, 2.A a 1.F triedy v rámci odborného výcviku zúčastnili exkurzie v spoločnosti Embraco v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa zaoberá výrobou kompresorov a chladiacich jednotiek za použitia prírodných chladív. Mali sme možnosť navštíviť výrobné priestory a moderné laboratóriá, kde testujú rôzne inovácie pred uvedením do výroby, špecifické riešenia pre zákazníkov, životnosť komponentov a pod.