Publikované:
V rámci týždňa dobrovoľníctva pomáhali žiaci 1.F triedy pri skrášľovaní herných prvkov a oplotenia v MŠ Zemplínska v Prešove. Ďakujeme👍.