Publikované:

Roky štúdia na našej škole: 2006 – 2010

Mgr. Dominik Križ
Mgr. Dominik Križ

Študijný odbor: gymnázium

Aké je Vaše súčasné profesionálne pôsobenie?

Novinár – športový redaktor/moderátor/komentátor

Ako si spomínate na štúdium na našej škole, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

Na stredoškolské obdobie spomínam mimoriadne rád. Pochádzam z Humenného, preto môžem povedať, že som sa vďaka štúdiu v Prešove definitívne osamostatnil. V spôsobe života, ale aj v príprave na vyučovanie, čo mi neskôr pomohlo pri štúdiu na vysokej škole.

Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným žiakom našej školy?

Aby mali cieľ. Aby čím skôr zistili, čo ich baví a čomu sa chcú venovať. Vďaka tomu si vyberú vysokú školu sami. Na základe vlastného presvedčenia. To isté platí aj v prípade nepokračovania štúdia na vysokej škole. Aj prácu si treba vybrať. V živote sa funguje ďaleko lepšie, keď robíte to, čo chcete, ako keď sa človek niekde iba pretĺka. Preto to zopakujem. Treba mať cieľ! 

Aký najväčší úspech ste zatiaľ vo svojej práci dosiahli?

To je relatívne. Osobne za najväčší úspech považujem, že som si ten svoj cieľ splnil. Práve na strednej škole som spolužiakovi počas úspešnej futbalovej kvalifikácie na MS v 2010 povedal, že by som raz chcel robiť to, čo robí Marcel Merčiak s Ľubošom Hlavenom. No a dnes chodíme na priame prenosy v jednom aute… Navyše som mal minulý rok v kinách film. Dokument Hokejový sen o Lacovi Nagyovi, z čoho sa taktiež teším.