Publikované:

Z tohto odboru a školy pokračuje v štúdiu na VŠ štvrtina absolventov. Z absolventov roka 2019 nebol ku koncu marca 2020 ani jeden nezamestnaný, teda miera nezamestnanosti bola na úrovni 0 %.

Absolventi sa najčastejšie uplatňujú ako Technici prevádzky informačných a komunikačných technológií v priemysle a miera práce v odbore je vysoká až 75 %. Približne 75 % absolventov sa zamestnáva v okrese a kraji štúdia. Mediánové mzdy sú na úrovni 1 000 EUR .

Z daného odboru vzdelania príde v období 2021-2025 na trh práce v kraji (nebudú pokračovať v štúdiu) približne 370 absolventov, v Slovenskej republike 2 100 absolventov. Odbor patrí do zhluku aj s odbormi ako elektromechanik – telekomunikačná technika, technik informačných a telekomunikačných technológií, informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu a i. V tomto zhluku príde na trh práce v období 2021-2025 v kraji celkovo 1 200 absolventov a v SR 6 800 absolventov. V kraji bude v danom zhluku dodatočný dopyt na úrovni 600-700 osôb v SR približne 3,3 tisíc osôb. V danom odbore sa očakáva prebytok pracovných síl v kraji aj v SR.

Je však potrebné rozlišovať. Absolventi tohto odboru vzdelania z tejto školy majú veľmi dobré uplatnenie. Zatiaľ čo absolventi tohto odboru z iných škôl sú na tom výrazne horšie.