Publikované:

 

16. 2. 2023 sa v priestoroch Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove uskutočnilo slávnostné odovzdanie staveniska, ktorého sa zúčastnil aj predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Už nič nebráni tomu, aby sa mohlo naplno začať s plánovanou rekonštrukciou a modernizáciou dielní praktického vyučovania v rámci Národného projektu, ktorý je jedným z výstupov iniciatívy Catching-up Regions v Prešovskom samosprávnom kraji v rámci komponentu školstva a je súčasťou integrovaného zámeru rozvoja odborného vzdelávania na území PSK. Je zameraný na výstavbu, resp. rekonštrukciu priestorov pre stredné odborné vzdelávanie, získanie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia pre učebne, dielne a ďalšie priestory školy.

Tešíme sa, že čoskoro vznikne moderná a reprezentatívna škola, ktorá sa posunie ešte na vyššiu úroveň.