Publikované:

 

Dňa 16. 2. 2023 sa naši žiaci zúčastnili workshopu od Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku na tému Rozpoznávanie dezinformácií a hoaxov. Žiaci mali možnosť sa naučiť, ako rozpoznávať pravdivé a falošné správy, a to nielen preto, aby sme my sami poznali pravdu, ale aj preto, aby sme dezinformácie nešírili ďalej.

Lektorovi ďakujeme za podnetný a inšpiratívny workshop.