Publikované:
  1. 4. 2024 za účasti predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD. sa konalo slávnostné otvorenie haly praktického vyučovania, čo predstavuje zásadný míľnik v rozvoji vzdelávania v regióne. Zároveň sa stalo symbolom nových možností a príležitostí pre žiakov, čo vytvorilo atmosféru inovácie a rastu, ktorá je kľúčom k prosperite a úspechu regiónu.

Ukončili  sme vyše 10-miliónový projekt z programu IROP, a to v rámci iniciatívy Catching-up Regions, ktorý je dôkazom toho, že investície do vzdelávania majú hlboký a trvalý dopad na miestnu komunitu. Pre žiakov je táto nová hala miestom, kde sa môžu rozvíjať, objavovať nové oblasti, poskytuje im prístup k novým technológiám a zariadeniam, ktoré sú dôležité pre ich budúcu kariéru a zároveň im umožňuje získať praktické skúsenosti nevyhnutné pre úspech v dnešnom konkurenčnom a dynamickom svete práce.

Sme hrdí, že sme školou 21. storočia, ktorá sa  neustále mení a prispôsobuje potrebám a výzvam súčasnosti. Sme školou pripravenou na budúcnosť, ktorá sa snaží poskytnúť svojim žiakom všetky nástroje a zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby uspeli v 21. storočí.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328#464

https://www.ta3.com/clanok/936681/buduci-programatori-praxuju-v-najmodernejsom-centre-pre-odborne-vzdelavanie-na-vyucovani-lietaju-s-dronmi

https://psk.sk/presov-ma-spickove-centrum-odborneho-vzdelavania-mechanikov-a-strojarov/

https://presov.korzar.sme.sk/c/23323517/na-obnovu-skoly-islo-viac-ako-10-milionov-eur-prestavali-haly-telocvicnu-aj-sklad.html