Publikované:

V dňoch 26. 6. – 27. 6. 2023 sa členovia školského parlamentu spolu s koordinátorkou Mgr. Priščákovou zúčastnili Národnej burzy nápadov školských parlamentov 2023 v Martine. Stretli sme sa tam školské parlamenty z celého Slovenska a vymieňali sme si svoje skúsenosti a nápady, ktoré nám v budúcom fungovaní pomôžu pri realizácii ďalších aktivít v našej škole.