Publikované:

Dňa 27. 6. 2023 sa žiaci 1.A, 1.E a 2.D triedy zúčastnili exkurzie v Dopravnom podniku mesta Prešov. Na úvod boli pracovníkmi dopravnej prevádzky oboznámení s oblasťami, v ktorých podnik pôsobí, súčasnosťou a plánmi do budúcnosti. Následne sa skupiny rozišli po areáli podniku, kde v dielňach ťažkej údržby autobusov priamo videli preventívnu prehliadku konkrétneho vozidla. V dielni údržby trolejbusov sa majstri venovali komponentom elektrickej výbavy a pohonných jednotiek. Žiaci, vyučujúci a majstri odbornej výchovy mohli nahliadnuť pod „kapotu“ trolejbusu, Množstvo otázok zo strany našich žiakov ukázalo dobré vedomosti z oblasti elektrotechniky a strojárstva. Táto exkurzia im ukázala pre nich doteraz neznáme oblasti ich odborov a v budúcnosti im pomôže pri nadobúdaní nových vedomostí a znalostí.

Ďakujeme za výborne pripravený program a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu