Publikované:

V rámci Čitateľského maratónu sa žiaci III.F a IV.F zapojili do tejto milej akcie. V rámci hodín anglického jazyka si vyskúšali svoje sily v čítaní s porozumením z kníh série Harry Potter a okrem úloh čitateľskej gramotnosti sa prezentovali vlastnou tvorbou na tému ukážok z kníh vo forme haiku.

Čo je to haiku?

Je to báseň, ktorá má 3 riadky. Nemusí sa rýmovať. Princípom tvorby je to, že v prvý riadok obsahuje 5 slabík, druhý riadok 7 slabík a posledný riadok opäť 5 slabík.

Naši žiaci vytvorili krásne diela, z ktoré by sme radi odprezentovali. Traja žiaci boli ocenení peknými cenami.

I must prevent you

From Gloom. Revolving events

Will happen to you.                           (D. Knuth, L. Barbora,  III.F)

Now that school is out

Things get scary for Harry

Must quietly to hide                           (L.Bača, K. Beliš, J. Fučo, III.F)

Hedwig will fly  home

a letter in her claws is

A messenger flies                              (M. Drobňák, III.F)

Old cat comes busy

Dumbledore meets her always

But she is not  pet                              (Š. Fečo, III.F)

Casket calls me back,

I want stay with my best friend,

Don´t me let alone.                            (A. Fedor, III.F)

Harry is musty

He is writing on parchment

What he overheard                             (J. Homulka, J. Janický, III.F)

Snape is horrible

He is very coinceited

Nobody likes him                               (J. Hovančík, III.F)

The drawing room is

big. The evil is too much.

I was scared shitless.                          (M. Hric, III.F)

Magic is simple

Dark Arts is bolted forever

Silence approaches                             (M. Chekh, IV.F)

Dark Lord is pleased

With the result of the secret meeting

Harry will die very soon                          (J. Dziak, IV. F)

It was suspended

The body was revolving

The people gazing                              (J. Malinovský, IV.F)

Table was polished

Prevent from the dirt running

In the room so gloom                         (E. Germuška, IV.F)