Publikované:

 

23. 2. 2023 sme zorganizovali v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, Regionálnym  úradom školskej správy v Prešove, Centrom poradenstva a prevencie v Prešove a 5 firmami zapojenými do duálneho vzdelávania 3. ročník Kam po základnej škole, kde mali možnosť žiaci 9. ročníka základných škôl si vybrať svoju budúcnosť – strednú školu.

Dozvedeli sa, aké možnosti štúdia poskytujú stredné školy, do akých projektov sú zapojené, aké záujmové aktivity podporujú, aké sú podmienky duálneho vzdelávania a perspektívy ďalšieho uplatnenia u zamestnávateľa v regióne.

Veríme, že naša snaha dostať všetky potrebné informácie na jednom mieste, bola naplnená. Deviatakom prajeme šťastný výber školy a veľa úspechov v prijímacom konaní.