Publikované:

15 % absolventov pokračuje v štúdiu na VŠ technického zamerania. Z absolventov roka 2019 boli ku koncu marca 2020 len dvaja nezamestnaní (zo 14 ekonomicky aktívnych), čo predstavuje mieru nezamestnanosti 14 %. Dvaja absolventi boli SZČO. Jeden absolvent pôsobil v zahraničí.

Absolventi sa najčastejšie uplatňujú v priemysle ako nastavovači a operátori strojov. V odbore pracuje približne dve tretiny absolventov. Dve tretiny absolventov sa zamestnávajú v okrese štúdia, viac ako 90 % v kraji štúdia. Mediánová mzda je približne na úrovni 990 EUR u absolventov tejto školy a odboru vzdelania. Z daného odboru vzdelania príde v období 2021-2025 na trh práce v kraji (nebudú pokračovať v štúdiu) približne 400 absolventov, v Slovenskej republike 1 300 absolventov. Odbor patrí do zhluku strojárstva, kde sa očakáva vysoký nedostatok pracovných síl. V tomto zhluku príde na trh práce v období 2021-2025 v okrese celkovo približne 350 absolventov, v kraji do 1 600 absolventov a v SR 9 700 absolventov. V kraji bude v danom zhluku dodatočný dopyt na úrovni približne 4 tis. osôb v SR približne 24 tisíc osôb do roku 2025. V danom odbore sa preto očakáva výrazný nedostatok pracovných síl v budúcnosti, tak v kraji, ako aj v SR.