Publikované:

 

 

23. ročníka celoštátnej súťaže v strojárstve ZENIT sa zúčastnil aj náš žiak 3. C triedy, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – duálne vzdelávanie, Richard ŠKRIPKO. Súťažil v kategórii C, ktorá bola zameraná na postup výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC, a to v 2 častiach – teoretickej a praktickej.

 

Rišo obsadil krásne 2. miesto. Vedenie školy ďakuje za vzornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželá k výsledku, lebo je to úspech a dôkaz schopností a cieľavedomosti aj vďaka učiteľom, majstrom odbornej výchovy a zamestnávateľovi SPINEA, s. r. o.