Publikované:

Priatelia školy,

obraciame sa na Vás s prosbou prispieť 2 % z Vašich daní na zlepšenie kvality vyučovania Vašich detí. Poukázané finančné príspevky použijeme na nákup školských pomôcok, príspevky na kultúrne a športové aktivity žiakov, financovanie projektov.

Všetkým, ktorí sa rozhodnete podporiť naše občianske združenie, vopred ďakujeme.

Viac informácií: 

2 % z dane - poukázanie
Vyhlásenie