Publikované:
Slovenská technická univerzita v Trnave hostila v dňoch 23. 4. – 24. 4. 2024 mladých mechatronikov v rámci súťaže Mladý mechatronik, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci Matej Poráč a Jaroslav Spišák zo 4. B triedy s majstrom odbornej výchovy Mgr. Ing. Otom Sokolovským. Konkurencia bola silná a úloha náročná, ale podarilo sa obsadiť pekné 5. miesto z 15 zúčastnených škôl z celého Slovenska. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.