Publikované:
Vynikajúci úspech dosiahol Šimon Petruš s prácou Elektrický motocykel na krajskom kole SOČ, kde obsadil 2. miesto, čím sa prebojoval do celoštátneho kola.
Palec hore Šimonovi a tešíme sa na skvelé správy z celoštátneho kola.
Poďakovanie patrí aj Ing. Kubicovej a Mgr. Smolkovi, ktorí poskytli najmä metodickú pomoc.