Publikované:

Firmy zapojením sa do duálneho vzdelávania zamestnali prvých absolventov.

Firma SPINEA, s. r. o. zamestnala 5 absolventov študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (POZSaZ), REGADA, s. r. o. 2 absolventov študijných odborov POZSaZ a mechanik mechatronik (MM), LINAK Slovakia, s. r. o. absolventa študijného odboru MM a GOHR s. r. o. absolventa študijného odboru POZSaZ. Zabezpečili si tak kvalifikovanú silu, ktorá zodpovedá ich kritériám – pripravili si svojich budúcich kolegov.

Tu sa potvrdzuje, že duálne vzdelávanie je cestou. Žiak si okrem školy vyberá aj zamestnávateľa, u ktorého si vyberá prax v odbore, o ktorý má záujem.